دانلود موزیک ویدیو جدید سوگند به نام بلیط یک طرفه

ارسال دیدگاه

دیدگاه کاربران
 • Mona
  25 - مهر - 1395

  😑👌

 • فاطی
  30 - مرداد - 1395

  چرا اهنگش نی

 • وحید
  11 - تیر - 1395

  عالی بود، ممنون

 • hadi
  17 - خرداد - 1395

  عشق من سوگند

 • hamid reza
  16 - اردیبهشت - 1393

  دمت گرم داش که ویدیوش هم گذاشتی
  ..¶¶¶¶¶¶¶¶7………………………………$¶¶¶¶¶$
  ….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢…………………………¶¶¶¶¶¶¶$
  ….ø¶¶¶¶¶$¶¶¶¶……………………..¢¶¶¶¶¶¶¶$
  ……¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶………………….¶¶¶¶¶¶¶¶ø
  ……..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢…………….¶¶¶¶¶¶¶¶¶o
  …………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶…………..¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  …………..¢¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶…………¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ………………¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶7……o¶¶¶¶¶¶¶¶7
  ………………….7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶….o¶¶¶¶¶¶¶¶
  ……………………….o¶¶¶¶¶¶¶¶….¶¶¶¶¶¶¶
  ………………………………….$¶¶¶o¶¶¶¶¶¶
  ……………………….o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ………………….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ………………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶7
  …………….¶¶¶ø……¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  …………..¶¶¶¶……….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  …………¶¶¶¶¶¶……¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  …………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  …………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  …………..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ………………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ………………….7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  …………………………o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ……………………………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1

 • Pooya sz
  15 - اردیبهشت - 1393

  Ey vall damet garm khili bahal bod hal dadi dash