دانلود آهنگ جدید هیچکس به نام فیروز

موزيک هاي مرتبط
  ارسال دیدگاه

  دیدگاه کاربران
  • 8 آبان 1394

   لینک دانلود پ لامصب هیچی نتونستم دان کن اه
   این دفعه ترکمون زدی ها حاجی
   کارت عالی بود

  • nazi
   23 اردیبهشت 1394

   Ali bod
   Rasti mersi dash hasan matlabet ali bod

   • Dash Hasan
    27 اردیبهشت 1394

    خواهش میکنم نازی جون قابلتو نداشت.

  • Dash Hasan
   22 اردیبهشت 1394

   ( چندتا نکته جالب بخونید حتماً)
   (هاجی فیروز)
   امسالم به تهش رسیدو.
   ایهام داره:
   1:امسالم داره تموم میشه و آخراشه
   2:امسالم به نهایتش رسید. حالاچی؟ احتمالاً برده داریو میگه که یجورایی به روزو مدرن شده ودیگه مثل قدیم نیس.در ادامه خواهید دید.
   ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎﺯﻩ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ
   ایهام داره:
   1:ﻫﻨﻮﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺗﻮﯼ ﻗﻔﺲ ( ﺑﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭﯼ) ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﻩ
   2:ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻨﮕﻞ ‏(همون که قویه ضعیفرو خورده ‏) ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻧﻪ.
   ‏(ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺪﺭﻥﺗﺮ یعنی ﺑﺎﻍ ﻭحش)

   ﻟﺶ، ﻫﻨﻮﺯ ﮔﺸﺖ، ﺍﯾﺴﺖ ﭘﺸﻢ
   ﻟﺶ : ایهام:
   1: ﻟﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﺪﻩ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻔﺮﯾحه جوونا یا مردم
   2:منظورش میتونه اینم باشه که جوونا یا مردم لش شدن .
   ﻫﻨﻮﺯ ﮔﺸﺖ
   ایهام:
   1: ﮔﺸﺖ ﺯﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺗﻔﺮﯾﺢ (چه برای مردم چه برای پلیس)
   2: ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﮔﺸﺖ زنیه نیروی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﭘﻠﯿﺴﻪ

   ﺍﯾﺴﺖ ﭘﺸﻢ
   ایهام:
   1: ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺍﯾﺴﺖ ﻣﯿﺪﻩ ، ﭘﺸﻤﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ
   2: ﺍﯾﺴﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺸﻤﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ
   3:یا اینکه پلیس بجای اینکه ایست بده به بعضیا ، پشمشم نیس

   ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺨﺶ
   بعد از اینکه ایست پلیس و به پشم گرفتن دوباره موزیکو ولوم میدن به ادامه لش بازیشون میپردازن.
   ﺑﺮﻗﺺ ﺑﺮﻗﺺ ﺑﺮﻗﺺ .
   ایهام :
   1: ﺑﺮﻗﺺ ‏( ﻛﺎﺭﻩ هاﺟﻲ ﻓﻴﺮﻭﺯ‏(
   ٢:‏( ﺑﻪ ﺳﺎﺯ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺺ)
   3:شایدم منظورش کلاً رقصیدنه دیگه یعنی بیخیالش بابا برقص .

   ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺮﺩﻩﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭ ﺟﺸﻦ
   احتمالاً داره یجوری تیکه میندازه که ما ها به ریشه ی داستان توجه نداریمو فقط میگیم حاجی فیروز برقص که جشن بگیریم
   حالا سال نورو یا برده داریو مهم نیس.

   ﺭﺋﯿﺲ، ﺍﯾﻨﻢ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻮﺍﺩﻩﻡ
   ﻣﻦ ﻧﻮﻥﺁﻭﺭﺷﻢ،ﺑﯿﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ
   ﻣﯽﺭﻩ، ﻭﻟﯽ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ،ﺳﺨﺘﻪ ﺑﺎﻭﺭﺵ ﻫﻢ

   این قسمت زیاد نیاز به توضیح نداره
   ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﻩ یا منشیه ﻋﮑﺲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺷﻮ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺴﺶ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺸﻪ ورﺋیسه ﺩﻟﺶ ﺑﻪ ﺭﺣﻢ ﺑﯿﺎﺩ ﭘﻮﻟﺸﻮ ﺑﺪﻩ
   وﺭﺋﯿﺴﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﯿﺎ ﺩﻓﺘﺮ. ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺮﻩ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ و بقیه ی داستانم که همه بلدید.(اینم یجورایی جزو برده داری هست دیگه به صورت مدرنش)
   ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺁﺧﺮ ﺧﻂ
   ایهام ﺩﺍﺭﻩ :
   ﺍﻟﻒ . ﺑﻪ ﺗﻪ ﺧﻂ ﺭﺳﯿﺪﻩ‏ ( ﻣﺜﻼً ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ یا اتوبوس ﺑﻮﺩﻩ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺭﺳﯿﺪﻩ)
   ﺏ. ﺑﻪ ﺗﻪ ﺧﻂ ﺭﺳﯿﺪﻩ ‏( ﺑﻪ ﺗﻪ ﺧﻂ زنگیش رسیده حالاﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ … ‏(

   ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻢ، ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻢ

   ﺩﻭﺗﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ :
   1:به مقصدش رسیده وبه راننده میگه که پیاده میشم ، پیاده میشم.
   2:منظور از پیاده شدن پشیمون شدنه کارمنده یا منشیه هست که میخواد از این دنیا پیاده شه.

   ﻭﻟﯽ ﺩﺭﻫﺎ ﻗﻔﻠﻦ ﻭ

   ﺑﺎﺯﻡ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﯿﺖﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻩ
   1: ﺩﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﻔﻠﻦ ﻭ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻥ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺸﻪ
   2: درهای قفل شرکت رو میگه
   3: شایدم منظورش این باشه: ﺭﺍﻩ ﭘﯿﺶ ﻭ ﭘﺲ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ، ﭼﺎﺭﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﻩ.

   ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﻣﯽﺫﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﮔﻠﻮﺵ

   ایهام:
   1: ﺍﺯ ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﮐﺎﺭﺩ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﺯﯾﺮ ﮔﻠﻮﺵ و به کاری که میخوان وادارش میکنن.
   2:اون منشیه این قضیرو تقصیره بخت بدخودش میدونه . وبه نوعی قربانیه بخت واقبال بدخودش شده.

   میگن از زیرزمین اومدم، مطربم
   اینم دوتا معنی داره1:از زبون حاجی فیروز میگه که مطربه واز زیره زمین در اومده
   2:از زبون خودش میگه که زیرزمینیه و بعضیا بهش میگن مطرب.
   همه منو میشناسن من با همه غریبم اینه مشکلم
   ایهام:
   جای منو یکبار هیچکسو بذارید یبارم حاجی فیروزو.
   روم سیاه ، نژاد پرستیم؟ دوتا معنی داره
   1: شرمندم، نژاد پرستیم.
   2:دستو روش سیاه، واشاره به نژاد سیاه پوستا داره که در واقع میگه حاجی فیروز نماده برده داریه قدیمه.
   اژدهام چون میگن دمم گرم
   1:میگن تو رپ مثل اژدهاس ونفسش آتشینو گرمه.
   2: میگن تو رپ مثل اژدهام پس دمم گرم (ایول بخودم)
   شعرا سنگین بلندگوها عصا میخوانو صداشون بلنده از کمردرد.
   1:شعرا معنی دارو پرباره
   2:شعرا از لحاظ وزنی سنگینه انقد که بلندگوها به زبون اومدنو عصا میخوان واس کمردردشون.
   حال بماند که دارای آرایه های دیگه ای هم هست مثل تشخیص و…..
   همیشه هیچکس یه آهنگ میده بعد از مدتی آدم تازه میفهمه چی گفته این بشر پرچمش خیلی بالاس خیلی.

  • 26 فروردین 1394

   عالی بود مث همیشه

  • Dash Hasan
   23 فروردین 1394

   به احتمال خیلی زیاد این درسته. پشت این این نقاب حبس انگار (کهریزکم).

  • Dash Hasan
   26 اسفند 1393

   سروش میگه تو تکستا اصلش هاجی فیروزه. هاجی به کسی گفته میشه که سخن هجو میگه.

  • Dash Hasan
   25 اسفند 1393

   سالی یه روزه؟؟؟
   هه این سالی یه روز نی سالی هر روزه.

  • Dash Hasan
   25 اسفند 1393

   عجب عیدی ای داد بهمون. پیشاپیش سال نو رو به همه از جمله داش مهدی تبریک میگم.

  • Dash Hasan
   25 اسفند 1393

   وای ایول ایول. مهدی مرسی که کلی خوشحالم کردی . راضی ام ازت پسر.
   فقط اون رضا پیشرو کلافگی چیه اون وسط.