قدر

قدر

بیوگرافی وارد نشده .
Ghadar - Lams (Ft Owjii)
لمس
قدربا همراهیعلی اوج